RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania definiowana jest przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z ustawą jest to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

Wskaźnik RRSO określa więc wszystkie koszty, jakie poniesie konsument w związku z zaciągniętym zobowiązaniem finansowych. Jest to spore ułatwienie dla kredytobiorców ponieważ w ofertach, umowach i załącznikach koszty kredytu rozbijane są na wiele różnych pozycji co sprawia, że kredytobiorca musiałby samodzielnie obliczać i porównywać poszczególne wartości. RRSO w jasny i klarowny sposób uwzględnia wszystkie opłaty dzięki czemu kredytobiorca może w realny sposób porównać i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Na wysokość RRSO składa się:

  • oprocentowanie,
  • prowizja banku,
  • koszty związanie z rozpatrzeniem wniosku kredytowego,
  • ubezpieczenie,
  • opłata przygotowawcza,
  • odsetki,
  • inne dodatkowe koszty.

O czym należy pamiętać?

Należ pamiętać o tym, że im krótszy okres kredytowania, tym RRSO będzie wyższe. Finansowanie udzielone na kilka miesięcy będzie miało zawsze wyższe RRSO niż ta sama pożyczka zawarta na dłuższy okres.