Aktualne stopy procentowe EBC prezentują się następująco:

  • Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących: 4,50%.
  • Stopa kredytu w banku centralnym: 4,75%.
  • Stopa depozytu: 4,00%.

 📢 Te poziomy są utrzymywane od września 2023 roku, co stanowi najdłuższy okres stabilności stóp procentowych od ponad dwóch dekad.

Polityka ilościowego zacieśniania (QT) wciąż w grze

EBC kontynuuje również swoją politykę ilościowego zacieśniania (QT). W ramach tej polityki, Rada Prezesów postanowiła zmniejszyć portfel programu PEPP, planując zakończenie reinwestycji do końca 2024 roku.

Zmiana prognoz inflacyjnych

Znaczącym elementem ostatniego komunikatu EBC jest obniżenie prognoz inflacyjnych dla strefy euro. W lutym inflacja HICP spadła do 2,6%, zbliżając się do celu inflacyjnego EBC wynoszącego 2%. Mimo to, sektor usług nadal doświadcza silnej presji cenowej, z inflacją bazową przekraczającą 3%.

W najnowszych prognozach eksperci EBC przewidują, że inflacja w strefie euro osiągnie średnio 2,3% w 2024 roku, a następnie stabilizuje się na poziomie 2,0% w 2025 roku i 1,9% w 2026 roku. Obejmuje to także prognozy inflacji bez cen energii i żywności.

Czekając na zmiany: Kiedy stopy procentowe mogą zacząć spadać?

Rynek spekuluje na temat możliwego momentu obniżenia stóp procentowych przez EBC. Większość ekonomistów uważa, że pierwsza obniżka może nastąpić w czerwcu 2024 roku, zależnie od danych o presji płacowej w pierwszym kwartale oraz trendów inflacyjnych.