1. Sprawdzenie warunków umowy kredytowej

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy kredytowej, szczególnie z zapisami dotyczącymi nadpłat. Należy zwrócić uwagę na:

 • Możliwość dokonywania nadpłat.
 • Opłaty za nadpłatę (niektóre banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę części kredytu).
 • Minimalną kwotę nadpłaty, jeśli jest określona.
 • Wpływ nadpłaty na harmonogram spłaty i wysokość rat.

2. Kontakt z bankiem

Następnie warto skontaktować się z bankiem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nadpłaty oraz instrukcje, jak dokładnie ją przeprowadzić. Można to zrobić:

 • Osobiście w oddziale banku.
 • Telefonicznie.
 • Poprzez bankowość internetową lub aplikację mobilną.

3. Złożenie wniosku o nadpłatę

W zależności od polityki banku, może być konieczne złożenie formalnego wniosku o nadpłatę. Wniosek ten może zawierać:

 • Dane kredytobiorcy.
 • Numer umowy kredytowej.
 • Kwotę, którą zamierzasz nadpłacić.
 • Określenie, czy nadpłata ma skrócić okres kredytowania, czy zmniejszyć wysokość kolejnych rat.

4. Dokonanie przelewu

Po zatwierdzeniu wniosku przez bank, należy dokonać przelewu nadpłaty na wskazany przez bank rachunek kredytowy. Ważne jest, aby w tytule przelewu dokładnie określić, że jest to nadpłata kredytu oraz podać numer umowy kredytowej.

5. Potwierdzenie nadpłaty

Po dokonaniu nadpłaty, bank powinien przesłać potwierdzenie realizacji operacji. Może to być:

 • Potwierdzenie elektroniczne w systemie bankowości internetowej.
 • List tradycyjny.
 • Powiadomienie w aplikacji mobilnej.

6. Aktualizacja harmonogramu spłat

Po zrealizowaniu nadpłaty, bank powinien dostarczyć nowy harmonogram spłat kredytu, uwzględniający zmniejszony kapitał do spłaty. Nowy harmonogram może przedstawiać:

 • Skrócony okres kredytowania (jeśli taki był wybór).
 • Zmniejszone raty miesięczne (jeśli taki był wybór).

Przykład techniczny nadpłaty kredytu

Załóżmy, że masz kredyt hipoteczny z łącznym zobowiązaniem 300 000 PLN, a Twoja miesięczna rata wynosi 2100 PLN. Postanawiasz nadpłacić kredyt o 10 000 PLN.

 1. Sprawdzasz w umowie kredytowej, że nadpłaty są dozwolone bez dodatkowych opłat.
 2. Kontaktujesz się z bankiem i informujesz o zamiarze nadpłaty.
 3. Składasz wniosek o nadpłatę przez bankowość internetową, określając, że chcesz skrócić okres kredytowania.
 4. Dokonujesz przelewu 10 000 PLN na rachunek kredytowy, podając odpowiednie informacje w tytule przelewu.
 5. Otrzymujesz potwierdzenie nadpłaty od banku.
 6. Bank aktualizuje Twój harmonogram spłat, skracając okres kredytowania, co zmniejsza łączny koszt kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego może być korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym na szybsze pozbycie się zobowiązania i zmniejszenie kosztów odsetkowych. Ważne jest jednak dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz skonsultowanie się z bankiem, aby uniknąć niespodzianek i dodatkowych opłat.