Rezydencja podatkowa:

 • Osoby, kt贸re przebywaj膮 w Polsce d艂u偶ej ni偶 183 dni w roku podatkowym lub maj膮 tutaj centrum interes贸w 偶yciowych i gospodarczych, s膮 uznawane za rezydent贸w podatkowych i musz膮 rozlicza膰 si臋 z polskim urz臋dem skarbowym od ca艂o艣ci swoich dochod贸w, zar贸wno krajowych, jak i zagranicznych.
 • Nierezydenci rozliczaj膮 si臋 tylko z dochod贸w uzyskanych na terytorium Polski.

Podatek dochodowy od os贸b fizycznych (PIT):

 • W Polsce obowi膮zuj膮 dwie stawki podatkowe: 12% dla dochod贸w do kwoty 120 000 PLN rocznie oraz 32% dla dochod贸w powy偶ej tej kwoty.
 • Pracodawcy odprowadzaj膮 zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodze艅 pracownik贸w na bie偶膮co.

Podatek od dzia艂alno艣ci gospodarczej:

 • Osoby samozatrudnione p艂ac膮 podatek dochodowy na zasadach og贸lnych, liniowy (19%) lub w formie rycza艂tu od przychod贸w ewidencjonowanych, w zale偶no艣ci od wybranej formy opodatkowania.

Formularze podatkowe:

 • Najcz臋艣ciej u偶ywane formularze to PIT-37 (dla pracownik贸w) oraz PIT-36 (dla os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮).
 • Formularze s膮 dost臋pne na stronie internetowej Ministerstwa Finans贸w oraz w urz臋dach skarbowych.

Terminy sk艂adania zezna艅 podatkowych:

 • Zeznania podatkowe za dany rok nale偶y z艂o偶y膰 do 30 kwietnia roku nast臋pnego.
 • Mo偶na je sk艂ada膰 osobi艣cie w urz臋dzie skarbowym, listownie lub elektronicznie przez system e-Deklaracje.

Procedura sk艂adania zeznania:

 • Wype艂nij odpowiedni formularz podatkowy, podaj膮c wszystkie niezb臋dne informacje dotycz膮ce dochod贸w, ulg i odlicze艅.
 • Z艂贸偶 formularz w urz臋dzie skarbowym lub wy艣lij go elektronicznie. Po z艂o偶eniu zeznania mo偶esz otrzyma膰 zwrot nadp艂aconego podatku lub b臋dziesz musia艂 dop艂aci膰 brakuj膮c膮 kwot臋.

Ulgi podatkowe:

 • Ulga prorodzinna: Mo偶liwo艣膰 odliczenia od podatku kwoty na ka偶de dziecko w przypadku spe艂nienia okre艣lonych warunk贸w.
 • Ulga na internet: Mo偶liwo艣膰 odliczenia wydatk贸w poniesionych na u偶ytkowanie internetu do okre艣lonej kwoty.
 • Ulga rehabilitacyjna: Odliczenia dla os贸b niepe艂nosprawnych lub utrzymuj膮cych osoby niepe艂nosprawne, zwi膮zane z wydatkami na rehabilitacj臋 i sprz臋t medyczny.

Zwolnienia podatkowe:

 • Umowy o unikaniu podw贸jnego opodatkowania: Polska ma podpisane umowy z wieloma krajami, kt贸re reguluj膮 kwestie opodatkowania dochod贸w uzyskanych w r贸偶nych pa艅stwach, co pozwala unikn膮膰 podw贸jnego opodatkowania.
 • Dochody z zagranicy: W niekt贸rych przypadkach, je艣li jeste艣 rezydentem podatkowym w Polsce, dochody uzyskane za granic膮 mog膮 by膰 zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych.

Inne ulgi:

 • Odliczenie sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne: Sk艂adki ZUS op艂acane przez pracownika lub osob臋 samozatrudnion膮 mo偶na odliczy膰 od dochodu.
 • Darowizny: Mo偶liwo艣膰 odliczenia darowizn przekazanych na cele publiczne, charytatywne i religijne do okre艣lonego limitu.

Rozumienie obowi膮zk贸w podatkowych i termin贸w sk艂adania zezna艅 jest kluczowe dla ka偶dego Expata mieszkaj膮cego w Polsce. System podatkowy oferuje r贸偶ne ulgi i zwolnienia, kt贸re mog膮 pom贸c w obni偶eniu nale偶no艣ci podatkowych. Wa偶ne jest, aby regularnie sprawdza膰 aktualne przepisy i korzysta膰 z dost臋pnych narz臋dzi oraz zasob贸w, takich jak doradcy podatkowi, aby upewni膰 si臋, 偶e wszystko jest wype艂nione prawid艂owo i zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.