BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest rejestrem zawierającym dane historyczne dotyczące klientów kredytowych. Do BIK przekazywane są informacje pochodzące z banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm pożyczkowych. Historia kredytowa w BIK zawiera również informacje o naszych zakupach ratalnych i limitach na kartach kredytowych.

Gromadzone są zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Mówiąc prościej, jest to międzybankowe forum, za pomocą którego banki informują się wzajemnie o kondycji finansowej oraz terminowości swoich kredytobiorców.

Raport jest o tyle istotny, iż nasza historia kredytowa stanowi jeden z komponentów branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez analityków. Może więc zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć szansę na to, że kredyt lub pożyczka zostaną nam przyznane. Jeśli zaciągnięte zobowiązania będą spłacane regularnie i bez opóźnień nasza ocena tzw. scoring będzie korzystny i zwiększy szansę na otrzymanie kredytu. Jeśli zobowiązania nie będą opłacane w terminie nasza ocena będzie negatywna a szansę na otrzymanie kredytu spadną.

Jak mogę sprawdzić swój BIK? 

Aby pobrać raport BIK należy założyć konto na stronie https://www.bik.pl/. W tym celu należy wypełnić formularz, potwierdzić tożsamość i wykonać przelew identyfikacyjny. Następnie dokonuje się opłaty za pakiet raportów lub raport pojedynczy.

Raport BIK można pobrać również za darmo nie częściej niż co 6 miesięcy, należy pamiętać jednak o tym, że czas oczekiwania na taki dokument jest dłuższy niż na jego płatną wersję (nawet do miesiąca), a informację w nim zawarte są ograniczone do wymagań narzuconych przez ustawę.

REASUMUJĄC

  • BIK to skrót od „Biuro informacji kredytowej”
  • Jest to rejestr zawierający historię spłat zobowiązań kredytobiorców
  • Historia BIK w realny sposób przekłada się na ocenę scoringową oraz ocenę ryzyka transakcji przez dany bank czy instytucję