Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Jest to zjawisko, które ma wpływ na wiele aspektów życia, w tym…