📌 Warunki korzystania z wakacji kredytowych
Zgodnie z nowymi przepisami, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia opłacania rat dwukrotnie w okresie letnim (1 czerwca – 31 sierpnia) oraz dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym (1 września – 31 grudnia). To rozwiązanie przysługuje osobom, których rata przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku. Zawieszenie spłaty dotyczy kredytów o wartości nieprzekraczającej 1,2 mln zł. Szacuje się, że w 2024 r. z tej opcji może skorzystać nawet 562 tys. kredytobiorców.

💡 Nowe zasady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK)
Nowelizacja ustawy zwiększa maksymalną pomoc dla kredytobiorców do 3 tys. zł (obecnie 2 tys. zł) i wydłuża okres wsparcia do 40 miesięcy (aktualnie 36 miesięcy). Pożyczka będzie spłacana w 200 ratach (zamiast obecnych 144 rat), a jej maksymalna kwota wyniesie 120 tys. zł. O pomoc będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, a także ci, których miesięczny dochód po odjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza 2,5-krotności kryteriów ustalonych w ustawie o pomocy społecznej.

🏠 Zmiany dotyczące inwestycji mieszkaniowych
Przepisy ustawy przewidują również możliwość zawieszenia płatności rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w BGK na projekty budowlane. Spłaty będą mogły być zawieszone przez cztery miesiące w 2024 r.

📉 Skutki dla budżetu
Przedłużenie wakacji kredytowych będzie kosztowało budżet państwa 625 mln zł z tytułu utraconego podatku CIT od banków. Zgodnie z wyliczeniami resortu finansów, banki poniosą łącznie koszt około 4,7 mld zł, przy czym w poprzednich latach koszt ten wynosił ponad 15 mld zł.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.