Na co zwracają uwagę banki przy ocenie zdolności kredytowej

 1. Dochody:
  • Banki analizują wysokość i stabilność dochodów. Ważne jest, aby dochody były regularne i wystarczające do pokrycia miesięcznych zobowiązań kredytowych.
  • Źródło dochodów: Preferowane są dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony, ale akceptowane mogą być również dochody z działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych czy rent i emerytur.
 2. Wydatki:
  • Banki biorą pod uwagę stałe miesięczne wydatki, takie jak koszty utrzymania, rachunki, inne kredyty czy alimenty.
  • Im niższe stałe wydatki, tym lepsza zdolność kredytowa.
 3. Historia kredytowa:
  • Banki sprawdzają historię kredytową w bazach danych, takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej).
  • Pozytywna historia kredytowa, bez opóźnień w spłatach, zwiększa szanse na uzyskanie kredytu.
 4. Wskaźnik DTI (Debt-to-Income):
  • Jest to stosunek wszystkich zobowiązań kredytowych do dochodów netto. Im niższy wskaźnik, tym lepsza zdolność kredytowa.
  • Banki preferują, aby wskaźnik DTI był na poziomie poniżej 40-50%.
 5. Okres kredytowania:
  • Dłuższy okres kredytowania zmniejsza wysokość miesięcznej raty, co może poprawić zdolność kredytową.
  • Ważne jest jednak, aby okres kredytowania był realistyczny w kontekście wieku kredytobiorcy i jego możliwości finansowych.
 6. Wiek kredytobiorcy:
  • Banki preferują klientów w wieku produkcyjnym, ale akceptują także starsze osoby, zwłaszcza przy krótszych okresach kredytowania.

Jak poprawić zdolność kredytową

 1. Zwiększenie dochodów:
  • Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu, na przykład dodatkowej pracy lub freelancingu.
  • Negocjacja podwyżki u pracodawcy.
 2. Redukcja wydatków:
  • Ograniczenie zbędnych wydatków i kontrola budżetu domowego.
  • Spłata istniejących zobowiązań kredytowych, aby zmniejszyć miesięczne obciążenia.
 3. Poprawa historii kredytowej:
  • Terminowa spłata bieżących zobowiązań.
  • Uregulowanie zaległych płatności.
  • Unikanie zaciągania nowych zobowiązań przed ubieganiem się o kredyt.
 4. Konsolidacja zadłużenia:
  • Skonsolidowanie kilku kredytów w jeden z niższą ratą może poprawić zdolność kredytową.
  • Negocjacja warunków spłaty istniejących kredytów, aby zmniejszyć miesięczne obciążenia.
 5. Wydłużenie okresu kredytowania:
  • Wybór dłuższego okresu kredytowania, aby zmniejszyć wysokość miesięcznych rat.
  • Ważne jest, aby skonsultować się z doradcą kredytowym, aby znaleźć optymalny okres kredytowania.
 6. Współkredytobiorca:
  • Dodanie współkredytobiorcy o stabilnych dochodach może zwiększyć zdolność kredytową.
  • Współkredytobiorca może być małżonkiem, partnerem lub inną osobą, która będzie współodpowiedzialna za spłatę kredytu.
 7. Zmniejszenie wskaźnika DTI:
  • Spłata lub konsolidacja istniejących zobowiązań, aby obniżyć wskaźnik DTI.
  • Unikanie zaciągania nowych zobowiązań przed uzyskaniem kredytu.

Poprawa zdolności kredytowej wymaga świadomego zarządzania finansami i regularnego monitorowania swojego budżetu. Kluczowe jest zwiększenie dochodów, redukcja wydatków oraz dbanie o pozytywną historię kredytową. Skonsultowanie się z doradcą finansowym może pomóc w znalezieniu najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnej sytuacji. Dzięki temu kredytobiorca może zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach.