Już niedługo kredytobiorców czeka spora zmiana dotycząca wpisu do księgi wieczystej. Do tej pory zaciągając kredyt, bank doliczał do naszego oprocentowania dodatkowy koszt nazywany ubezpieczeniem pomostowym. Żeby zrozumieć dokładniej o co chodzi może wytłumaczymy czym jest takie ubezpieczenie.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe ?

Bank udzielając nam kredytu zabezpiecza się na naszej nieruchomości ustanawiając hipotekę, tak aby w momencie kiedy nie będziemy w stanie spłacać zobowiązania, nie był stratny i mógł ją przejąć. Aby zabezpieczenie to mogło być prawomocne potrzebny jest wpis do księgi wieczystej, jednak zanim sąd dokona formalności mija czasem kilka tygodnia a nawet miesięcy (w większych miastach). Co bank w takim razie robi do tego czasu? Ubezpiecza się dodatkowo a ubezpieczenie to nazywane jest pomostowym. Ubezpieczenie to chroni więc wyłącznie bank.

Koszty ubezpieczenia pomostowego

Koszty ubezpieczenia pomostowego ponosi kredytobiorca. Doliczane są na zasadzie podniesienia marży kredytu do momentu wpisu do księgi. Marża w zależności od oferty banku podnosi się zwykle od 0,05 do nawet 2,5 punktu procentowego.

Koszty więc zależą również od:

  • Wysokości zaciągniętego kredytu
  • Czasu jaki upłynie od momentu zawarcia umowy kredytowej do wpisu do księgi wieczystej
  • Oferty jaką zaproponuje bank. Oferty te mogą znacznie się od siebie różnić 

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce okazuje się, że w znakomitej większości przypadków ubezpieczenie pomostowe nie zostaje wypłacone ponieważ wpis do hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. Opłaty więc które ponosi kredytobiorca są pieniędzmi wydanymi bez uzasadnionego sensu, ponieważ banki w zasadzie nie ponoszą ryzyka. Od pewnego czasu wydłużył się również czas oczekiwania na dokonanie wpisu z uwagi na rosnące zainteresowanie nieruchomościami (wzmożony popyt) i ilością składanych wniosków, tak więc całościowy koszt ubezpieczenia stale się powiększał.

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło pracę nad zmianą przepisów. Według pierwszych doniesień opłata ta ma być traktowana jako kaucja, która jeśli nie zostanie wykorzystana będzie zwrócona lub zaliczona na poczet pozostałej kwoty do spłaty kredytu. 

Kolejną zmianą ma być fakt, iż wpisu do księgi będzie mógł dokonać notariusz. Dzięki temu wpisy będą dokonywane znacznie szybciej i sprawniej a proces ten odciąży sądy. Kredytobiorca będzie miał wybór dokonania wpisu tak jak było to możliwe do tej pory za pośrednictwem sądu lub u notariusza.

Kiedy nastąpią pierwsze zmiany?

Według wstępnych informacji zmiany mają mieć miejsce jeszcze w tym roku. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już aby wprowadzić takie zmiany jak najszybciej.