Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnejw dniu 28 maja 2020 r. Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o…