Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości: Paszport lub dowód osobisty (dla obywateli UE/EFTA).
 • Pozwolenie na pobyt: Karta pobytu lub inny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu: Umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach, wyciągi z konta bankowego.
 • Historia kredytowa: Raport kredytowy z BIK (Biuro Informacji Kredytowej) lub innego odpowiednika w kraju ojczystym.

Kroki do uzyskania kredytu:

 • Wybór banku: Znalezienie banku oferującego kredyty dla cudzoziemców.
 • Wniosek kredytowy: Wypełnienie i złożenie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Ocena zdolności kredytowej: Bank ocenia zdolność kredytową na podstawie dochodów, historii kredytowej i innych czynników.
 • Decyzja kredytowa: Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej bank wydaje decyzję kredytową.
 • Podpisanie umowy: Podpisanie umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń (np. hipoteka na nieruchomości w przypadku kredytu hipotecznego).

Rodzaje kredytów:

 • Kredyt hipoteczny: Kredyt na zakup nieruchomości, zabezpieczony hipoteką. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne.
 • Kredyt gotówkowy: Kredyt konsumpcyjny na dowolny cel, zazwyczaj udzielany na krótszy okres niż kredyt hipoteczny.
 • Kredyt samochodowy: Kredyt na zakup samochodu, zabezpieczony pojazdem.

Oprocentowanie:

 • Oprocentowanie stałe: Stawka procentowa pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Jest to korzystne w przypadku przewidywanych wzrostów stóp procentowych.
 • Oprocentowanie zmienne: Stawka procentowa może się zmieniać w zależności od stóp procentowych na rynku. Może być korzystne w okresach spadków stóp procentowych, ale wiąże się z ryzykiem ich wzrostu.

Warunki kredytowe:

 • Wkład własny: W przypadku kredytów hipotecznych wymagany wkład własny wynosi zazwyczaj 10-20% wartości nieruchomości.
 • Okres kredytowania: Kredyty hipoteczne mogą być udzielane na okres do 30 lat, kredyty gotówkowe zazwyczaj na okres do 10 lat.
 • Zabezpieczenia: W przypadku kredytów hipotecznych nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu. Kredyty gotówkowe mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub poręczycieli.

Kalkulatory kredytowe 📊

 • Online: Wiele banków oferuje kalkulatory kredytowe na swoich stronach internetowych, które pozwalają oszacować wysokość raty kredytowej na podstawie kwoty kredytu, okresu kredytowania i oprocentowania.
 • Doradcy kredytowi: Skorzystanie z usług doradcy kredytowego może pomóc w znalezieniu najlepszej oferty kredytowej i przeprowadzeniu przez proces aplikacyjny.

Uzyskanie kredytu w polskim banku przez cudzoziemców jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Warunki kredytowe i oprocentowanie mogą się różnić w zależności od banku, rodzaju kredytu i zdolności kredytowej. Porównanie ofert różnych banków i skorzystanie z usług doradcy kredytowego może pomóc w znalezieniu najkorzystniejszej oferty.