Kolejne banki decydują się na zmniejszenie buforu przy badaniu zdolności kredytowej. 

To dobra informacja dla  klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny, ponieważ może to pomóc zwiększyć dostępność kredytu hipotecznego. 

Czym tak naprawdę jest bufor? 

Bufor jest określonym procentowym wymaganiem, który ma zapewnić, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Banki dodają go do wymaganego miesięcznego zobowiązania kredytowego, w celu zapewnienia sobie dodatkowej ochrony.

Jak działa ten wskaźnik? 

W związku z postępującymi podwyżkami stóp procentowych, KNF początkiem 2022r. zarekomendował podwyższenie buforu do 5 pp. Miało to ograniczyć poziom ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki z uwagi na rosnące koszty obsługi zadłużenia przez kredytobiorców. W wyniku czego osoby które zawnioskowały o kredyt hipoteczny po 1.04.2022 r. doświadczyły znacznego spadku zdolności w porównaniu do osób, które złożyły wniosek o ten sam kredyt przy identycznych zarobkach przed podniesieniem buforu do 5 pp. przez instytucje bankowe. 

Zmiany na lepsze!

Nowy rok przynosi nam kolejne zmiany w sektorze finansów. Mianowicie KNF zlecił bankom zmniejszenie buforu, rekomendując aby dotyczyło to stopy okresowo stałej. 

Obecnie w niektórych bankach bufor wynosi jeszcze 5 pp., co oznacza, że wymagane miesięczne zobowiązanie jest wyższe o 5 pp. Natomiast od dnia 1.03.2023r. bank Millennium jako trzeci bank decyduje się na zmniejszenie bufora do 2,5 pp. w wyniku czego pomoże to zwiększyć dostępność kredytu hipotecznego. 

Dzięki temu zdolność osób starających się o kredyt wzrośnie i będą mogli wnioskować o wyższą kwotę kredytu.