Scoring kredytowy to metoda, która pozwala na oszacowanie ryzyka udzielenia kredytu dla danego klienta. Scoring wykorzystuje wiele różnych czynników, aby oszacować prawdopodobieństwo spłaty kredytu przez klienta. Pozwala na ocenę ryzyka kredytowego osoby ubiegającej się o kredyt, porównując do innych osób które spłaciły już swoje zobowiązanie. Bank bierze pod uwagę wiele czynników, które mają wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego. W przypadku kredytów hipotecznych, scoring jest szczególnie ważny, ponieważ te kredyty zwykle mają długie okresy spłaty i wysokie kwoty. Banki używają specjalnych programów komputerowych do oceny swoich klientów. Mają dostęp do danych o milionach klientów, dzięki temu programy komputerowe automatycznie oceniają, czy przyszły klient banku jest godny zaufania.

Czynniki wpływające na scoring w kredytach hipotecznych

Istnieje wiele czynników, które wpływają na scoring w kredytach hipotecznych. Jednym z najważniejszych czynników jest historia kredytowa klienta. Klienci, którzy regularnie spłacają swoje rachunki i kredyty, zwykle otrzymują wyższy wynik scoringowy niż ci, którzy mają opóźnienia w spłacie lub niespłacone zadłużenie. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wielkość wkładu własnego. Im większy wkład własny, tym mniejsze ryzyko dla banku. Czy to wszystkie czynniki, które wpływają na ocenę przyszłego kredytobiorcy? Niestety nie, weryfikując wniosek kredytowy, bank zwraca uwagę na:

 • Wiek
 • Wysokość miesięcznych dochodów
 • Posiadane zobowiązania
 • Wykształcenie
 • Wykonywany zawód / branże
 • Status cywilny
 • Status mieszkaniowy
 • Liczbę osób na utrzymaniu

Czynniki pozytywnie wpływające na ocenę przyszłego kredytobiorcy

 • Brak osób na utrzymaniu
 • Stabilne zatrudnienie
 • Wysokość zarobków
 • Oszczędności
 • Brak zobowiązań finansowych a jeśli występują to kluczowym jest ich terminowa spłata

Co możesz zrobić aby zadbać o swój scoring przed ubieganiem się o kredyt?

Jeśli zastanawiasz się nad kredytem to wiedz, że masz wpływ na większość parametrów, które bank bierze pod uwagę w trakcie oceny scoringowej. Biorąc pod uwagę, że uzyskanie dobrego wyniku lub poprawa wcześniej zepsutego zajmuje kilka miesięcy a nawet lat, zacznij działać już teraz:

 1. Postaraj się o stabilne zatrudnienie
 2. Terminowo spłacaj zobowiązania
 3. Zlikwiduj karty kredytowe

Scoring jest bardzo ważny w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wynik scoringowy wpływa na decyzję banku o przyznaniu kredytu oraz warunki, na jakich kredyt zostanie udzielony. W przypadku niskiego scoringu, bank może odmówić przyznania kredytu lub obniżyć kwotę kredytu, która może okazać się nie wystarczająca w procesie zakupu danej nieruchomości.