We wtorek 14 marca rząd przyjął projekt ustawy dotyczący programu Bezpieczny Kredyt 2%. Dokument jest aktualnie przedmiotem prac Sejmu. Rząd zakłada, że program ruszy już w Lipcu tego roku i pomoże wielu młodym Polakom w zakupie pierwszego domu lub mieszkania. Co aktualnie wiemy na temat programu? 

Program “Pierwsze Mieszkanie” będzie złożony z dwóch rozwiązań:

  • Kredyt 2% – zgodnie z projektem ustawy program zakłada dopłaty do kredytu przez pierwsze 10 lat jego trwania. Kredytobiorca niezależnie jaką ofertę wybierze będzie musiał spłacać 2% plus marżę w danym banku. Pozostałe koszty pokryję państwowy BGK czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Po upływie 10 lat kredytobiorca będzie musiał spłacać całą ratę wynikającą z aktualnego oprocentowania. Zakup nieruchomości będzie dotyczył zarówno rynku wtórnego jak i pierwotnego.
  • Konto Mieszkaniowe – druga część programu zakłada możliwość oszczędzania na własne mieszkanie na preferencyjnych warunkach.

Program “kredyt 2 procent”

Program skierowany będzie dla osób do 45 roku życia przy czym w przypadku małżeństw wystarczy, że ten warunek zostanie spełniony przez jednego kredytobiorcę. Warunkiem skorzystania z programu będzie również nie posiadanie własnej nieruchomości mieszkalnej aktualnie i w przeszłości. Według przewidywań rządu z programu skorzysta nawet 100 tysięcy kredytobiorców w kolejnych trzech latach. Jeśli ilość beneficjentów będzie zbyt wysoka rząd może wprowadzić limity na udział w programie.

Kwota o jaką będą mogli się ubiegać kredytobiorcy ma wynieść maksymalnie 500 tys. w przypadku jednego kredytobiorcy i 600 tys. złotych w przypadku małżeństw i rodzin z dziećmi. Maksymalny wkład własny jaki będzie można wnieść ma wynosić 200 000 zł. W takiej sytuacji maksymalna kwota zakupu nieruchomości powinna mieścić się w 800 000 zł. 

Istotny jest fakt, że w programie “kredyt 2%” nie będzie limitów cenowych za metr kwadratowy, jak to miało miejsce w poprzednich programach. Kredyt ma być udzielany wyłącznie w oparciu o 10-letnie stałe oprocentowanie oraz w ratach malejących. Oznacza to, że przez pierwsze 10 lat spłaty, oprocentowanie kredytu będzie na tym samym poziomie a raty przez to, że będą malejące stopniowo będą zmniejszać swoją wartość.

Aktualnie rząd przewiduje, że z programu będzie można skorzystać do 2027 roku jednak nie wyklucza jego przedłużenia.

Jakie będzie trzeba spełnić warunki, by uzyskać bezpieczny kredyt 2%?

W chwili obecnej zakładamy, że kredyt będzie można uzyskać jeżeli:

  • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać,
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
  • kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
  • kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy oprocentowanie kredytu będzie stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.
W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będzie pobierana).

Czy będą limity ceny na m2 mieszkania?

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Określone zostały jedynie maksymalne kwoty kredytu, jaki może zostać udzielony w ramach programu – jest to odpowiednio:

  • 500 tys. zł dla singla
  • 600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko

Czy będzie można połączyć kredyt z programem Mieszkanie bez wkładu?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniesione zostaną dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Program” konto mieszkaniowe” 

Program zakłada posiadanie specjalnego konta oszczędnościowego na preferencyjnych warunkach. Wymogiem korzystania z konta będzie regularne, comiesięczne zasilanie go kwotą mieszczącą się w przedziale 500 do 2 000 zł.Jeśli kredytobiorca spełni warunki rząd dopłaci do konta tzw. premię mieszkaniową.Taka dopłata będzie doliczana raz w roku, jednak wypłacona dopiero w momencie kiedy kredytobiorca zakończy oszczędzanie. Oszczędności nie będą opodatkowane 19 procentowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Aby skorzystać z programu trzeba będzie spełnić warunki. Jednym z nich jest nie posiadanie mieszkania aktualnie lub w przeszłości. Wyjątkiem będą mieszkania o małej powierzchni nie przekraczającej 50m2 w przypadku osób z dwójką dzieci, 75m2 w przypadku osób z trójką dzieci, 90m2 przy czwórce dzieci. Brak limitów obowiązywać będzie kredytobiorców z ponad czwórką dzieci. Z programu będzie można skorzystać już od 13 roku życia. Raz w roku będzie można nie zasilać konta wpływami.

Zebrane środki będzie można przeznaczyć na zakup nieruchomości w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania. Jeśli środki nie zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości, dopłata rządowa przepadnie oraz trzeba będzie zapłacić 19 procentowy podatek od zysków.

Jeśli jesteś zainteresowany programem i rozwojem sytuacji, możesz nas obserwować, dzięki czemu na bieżąco będziesz informowany o zmianach i nowościach. Zachęcamy również do kontaktu i umówienia się na darmowe konsultacje kredytowe, abyś jak najlepiej przygotował się przed wejściem programu w życie.

Bibliografia:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt