Kredyt hipoteczny a własna działalność gospodarcza to często poruszany temat przez przyszłych kredytobiorców. Dla banków z pewnością najbardziej preferowanym dochodem jest dochód z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony, nie oznacza to jednak że prowadząc działalność mamy mniejszą szansę na otrzymanie kredytu. Proces ten wiąże się z większą liczbą dokumentów oraz zależy w głównej mierzę od stabilności naszego dochodu.

Jak wygląda to w praktyce i jaka jest zależność między kredytem hipotecznym, a prowadzeniem działalności gospodarczej?

Banki oceniając naszą zdolność biorą pod uwagę szereg informacji. Najważniejsze z nich to:

Okres prowadzenia działalności gospodarczej – Im dłużej prowadzimy działalność tym lepiej zostaniemy ocenieni przez analityków. Minimalny okres brany pod uwagę przez większość banków to od 12 lub 24 miesięcy.

Branża – banki analizują czy dana branża jest zaliczana do branż zagrożonych.

Stabilność dochodów – Banki aby ocenić stabilność dochodów porównują je rok do roku. Co to oznacza w praktyce? Jeśli firma np. w 2021 roku przynosiła stratę a w 2022 roku ma duży dochód analityki i tak przyjmuję dochód niższy (w tym przypadku uwzględni stratę z 2021) a to oznacza niższą zdolność. Część banków sprawdza stabilność finansową nawet dwa lata wstecz, warto więc mieć to na uwadze planując zakup nieruchomości. 

Zadłużenia i inne zobowiązania – banki weryfikują czy mamy zaciągnięte inne zobowiązania finansowe zarówno prywatne jak i firmowe. Analizowana jest również terminowość spłaty zadłużeń oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Przejście z etatu na samozatrudnienie – jeśli zmienimy formę współpracy z pracodawcą przechodząc z umowy o pracę na samozatrudnienie część banków potraktuje to jak nową działalność, a część będzie wymagała przepracowania określonej liczby miesięcy na samozatrudnieniu.

Sposób opodatkowania – sposób opodatkowania ma ogromny wpływ na to jak banki wyliczą nam zdolność kredytową. Jej formy to m.in.:

  • Księga przychodów i rozchodów (KPIR)

Jest najbardziej pożądaną przez banki formą prowadzenia działalności ponieważ na podstawie księgi analitycy mogą w prosty sposób sprawdzić czy działalność jest stabilna. Banki wymagają najczęściej przedstawienia PIT-u za poprzedni rok oraz księgi przychodów i rozchodów za miesiące roku bieżącego.

  • Ryczałt

Bank badając zdolność kredytobiorcy do spłacania zadłużenia bierze pod uwagę dochody jakie przynosi firma. W przypadku firm na ryczałcie nie jest to możliwe ponieważ podatek jest płacony od przychodu firmy a nie dochodu. 

Bank nie jest w stanie policzyć jaki faktyczny dochód ma firma, dlatego licząc zdolność przyjmuję określony procent od przychodu np. jego 25 % czy 50 %. Tym samym może okazać się, że zdolność przedsiębiorcy będzie mocno obniżona.

  • Karta podatkowa 

W przypadku karty podatkowej ocena dochodu i zdolności kredytowej jest w zasadzie najtrudniejsza. Dochód liczony jest na podstawie deklaracji płaconego podatku. Ten mnożony odpowiednio przez wskaźnik przyjęty przez bank (od 5 do 15), co sprawia, że zdolność w zależności od banku może być bardzo różna.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o kredyt

W zależności od banków wymagane są różne dokumenty, najczęściej są to:

  • PIT za ostatni rok lub dwa lata
  • księga przychodów i rozchodów za poprzedni i obecny rok (KPIR)
  • Ewidencja przychodów za poprzedni i obecny rok (ryczałt)
  • Decyzja o wysokości podatku za poprzedni rok i obecny (karta podatkowa)
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym i Urzędzie Skarbowym