Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu składowych. 

Największą częścią opłat za kredyt jest oczywiście oprocentowanie. Oprócz tego jest również szereg dodatkowych opłat jednorazowych lub cyklicznych w zależności od oferty banku. Wybierając ofertę warto wziąć pod uwagę całość kosztów łącznie z dodatkowymi opłatami ponieważ różnica może być naprawdę spora. Poniżej przedstawiamy Wam co składa się najczęściej na całkowite koszty kredytu:

Oprocentowanie kredytu – na oprocentowanie składa się MARŻA, która przez cały okres kredytowania jest stała a jej wysokość zależy od oferty danego banku. Drugim elementem jest wskaźnik referencyjny tzw. WIBOR/WIRON, który jest zmienny a jego wysokość zależy m.in. od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Od oprocentowania zależeć będzie wysokość miesięcznej raty. 

Prowizja za udzielenie kredytu – to opłata jednorazowa pobierana przez bank w momencie uruchomienia kredytu. Prowizję można opłacić z własnych środków lub uwzględnić ją w kwocie zaciągniętego kredytu. Prowizja wynosi z reguły od 0 do 2% kwoty kredytu.

Ubezpieczenie na życie, od utraty pracy, nieruchomości banki w zależności od oferty wymagają dodatkowych ubezpieczeń np. ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy. Część banków wymaga tych ubezpieczeń w pierwszych latach kredytowania a część przez cały okres. Ubezpieczenie nieruchomości natomiast wymagane jest przez cały okres kredytowania.

Opłaty za produkty cross sell –  niektóre oferty banków wymagają posiadania dodatkowych produktów finansowych takich jak karta kredytowa, czy konto bankowe.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – Do niedawna większość banków przy zaciąganiu kredytu wymagała 20% wkładu własnego co oznaczało, że kredytobiorca na każde 100 000 zł wartości nieruchomości powinien mieć 20 000 zł wkładu własnego. Pojawia się jednak coraz więcej ofert, które umożliwiają wzięcie kredytu z mniejszym wkładem (nie mniejszym niż 10%), jednak bank narzuca wtedy dodatkowe opłaty, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem. Zaproponowane oferty są z reguły znacznie mniej korzystne, więc w wielu przypadkach warto zgromadzić preferowane 20% wkładu własnego. 

Operat czyli opłata za wycenę nieruchomości – to opłata jaką ponosi się, aby rzeczoznawca majątkowy z banku lub firmy zewnętrznej oszacował rynkową wartość naszej nieruchomości. Wycena ta jest potrzebna aby bank mógł stwierdzić czy może udzielić nam kredytu na wnioskowaną kwotę. Kwota kredytu nie może być bowiem wyższa od realnej wartości nieruchomości. Koszt takiej wyceny mieści się z reguły w przedziale 600-1200 złotych.

Koszty urzędowe i notarialne – z nabyciem nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego poniesiemy dodatkowe opłaty urzędowe. Zaliczają się do nich m.in. opłaty sądowe za wpisy do Księgi Wieczystej, takie jak wpis własności lub ustanowienie hipoteki. Opłaty te mogą różnić się w zależności od tego jaką nieruchomość kupujemy oraz od oferty notariusza. Dodatkowo, na rynku wtórnym występuje podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnego.