Jeśli planujesz wzięcie kredytu hipotecznego, wycena nieruchomości jest niepomijalnym elementem etapów procesu uzyskania kredytu. Wycena nieruchomości jest dokonywana w celu określenia jej wartości rynkowej. Jest to niezbędne, ponieważ banki wymagają zabezpieczenia kredytu hipotecznego, a nieruchomość stanowi podstawowe zabezpieczenie. Profesjonalna wycena nieruchomości przeprowadzana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza dokument, zwany operatem szacunkowy. Dokument ten jest urzędowym potwierdzeniem wartości badanej nieruchomości.

Współpraca z rzeczoznawcą

Współpraca z rzeczoznawcą jest nieunikniona, ponieważ tylko on może dokonać rzetelnej wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca dokonuje oględzin nieruchomości, bada dokumentację techniczną oraz wykonuje analizę rynku nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji wydaje opinię o wartości nieruchomości. Jego zadaniem jest dokładna wycena nieruchomości, na której chcemy zaciągnąć kredyt. Dzięki temu bank ma pewność, że wartość nieruchomości jest wystarczająca, aby pokryć wartość kredytu. Rzeczoznawca jest także gwarantem bezpieczeństwa dla kredytobiorcy, ponieważ jego działania odpowiadają za to, że kredytobiorca nie przepłaci za nieruchomość.

W Polsce działalność rzeczoznawców majątkowych regulowana jest przez Krajową Izbę Rzeczoznawców Majątkowych.

Czy banki akceptują rzeczoznawców z zewnątrz?

Banki zazwyczaj mają swoich rzeczoznawców, z którymi współpracują. Jednakże, jeśli klient chce samodzielnie wybrać rzeczoznawcę, większość z banków zazwyczaj akceptuje taką możliwość. Kluczowym jest optymalizacja kosztów w czasie procesu, więc jeżeli wnioskujemy o kredyt do większej ilości banków, warto posłużyć się jednym zewnętrznym operatem. Dzięki czemu nie powielimy kosztów za wycenę w każdym z banków.

Banki, które na obecną chwilę nie akceptują wyceny zewnętrznej to BNP Paribas, Citi Handlowy, mBank oraz PKO BP.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Koszt operatu szacunkowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość nieruchomości, jej lokalizacja oraz stopień skomplikowania wyceny. Przeciętny koszt sporządzenia operatu szacunkowego oscyluje w granicach 450-800 zł. Operat szacunkowy domu to koszt zbliżony do 1000 -1400 zł.

Czy operat ma datę ważności?

Tak, operat szacunkowy ma określoną datę ważności. Zazwyczaj jest to okres 12 miesięcy. Wyjątek stanowi bank Citi Handlowy oraz mBank, gdzie termin ważności tego dokumentu to 6 miesięcy. Po upływie terminu ważności operatu, konieczne może być jego odświeżenie lub wykonanie nowego operatu, aby uzyskać aktualną wycenę nieruchomości. Jest to istotne, w przypadku przystąpienia do procesu refinansowania kredytu.